Torre, Ab and Jesper Rözer. 2021. Werken in de platformeconomie. Vloek of zegen? Sociale vraagstukken

summary: In de flexibilisering van de arbeidsmarkt is de platformisering wel de meest opvallende ontwikkeling. Platformwerk als van Uber en Deliveroo staat vaak in kwaad daglicht. Is dat terecht? Het SCP onderzocht het.

Click here to go to the website of the publisher

Click here to download the article