De Lange, Meta, Jesper Rözer and Lex Veldboer. 2021. De sociale basis in Uithoorn. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

summary: Er wordt veel verwacht van sociale preventie. Door bijvoorbeeld sociale wijkteams, collectieve interventies, schuldhulpverlening, sociaal ondernemerschap en preventies gericht op ouderen en jongeren zal veel gezondheidswinst kunnen worden geboekt en latere zorgkosten worden vermeden. Maar werkt sociale preventie? En zo ja, welke vormen dan en onder welke condities? En hoe werken professionals hieraan in de praktijk? Deze vragen hebben Meta de Lange, Jesper Rözer en Lex Veldboer namens de Werkplaats Sociaal Domein trachten te beantwoorden voor de gemeente Uithoorn. Dit is de tweede publicatie in de reeks die bestaat uit een studie onder professionals in Uithoorn

Click here to go to the website of the publisher

Click here to download the article